Przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza  w zakładach przemysłowych jest wzrost wymagań dotyczących jego jakości. Ponadto, coraz większą wagę przywiązuje się do energooszczędności oraz przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Rosnące ceny paliw i kary za emisje szkodliwych substancji do atmosfery  powodują, że znaczną uwagę zwraca się na efektywne wykorzystanie energii. 

Rośnie znaczenie odzysku ciepła rozumiane jako działania i technologie, mające na celu  wykorzystanie odpadów powstałych w innych procesach.  Ciepłem usuwanym do atmosfery posiadającym energię możliwą do wykorzystania nazywamy „ciepłem odpadowym”.

Pomożemy Państwu w doborze konkretnych rozwiązań. Dopasujemy indywidualnie najbardziej ekonomiczną dla Państwa przedsiębiorstwa technologię wykorzystania ciepła odpadowego i zajmiemy się jej wykonaniem od początku do końca.

Odzysk ciepła z kotłów gazowych:

Odzysk ciepła z gazów poprocesowych:

Opel Gliwice

Phillip Morris

Odzysk ciepła z kondensatu parowego:

Choose a language »