o nAS

Przemysłowe instalacje energetyczne powinny być sprawnie działające i oszczędne pod względem wykorzystania mocy. Dlatego proponujemy Państwu skorzystanie z naszych innowacyjnych rozwiązań poprawy efektywności Państwa przedsiębiorstwa.

W zakres naszej działalności wchodzi:

  • wykonywanie nowych instalacji pod klucz, realizacja koniecznych odbiorów
  • modernizacja istniejących systemów
  • wymiana niesprawnych czy nieefektywnych urządzeń na nowe, które będą spełniały aktualne wymagania środowiskowe
Obraz4

Przygotowujemy rozwiązania, dzięki którym efektem jest mniejsze zużycie energii. Odzysk ciepła odpadowego jest rozwiązaniem, które służy do uzyskania oszczędności cieplnych, sprzyjającym większej efektywności działań przedsiębiorstwa. Ponadto wykonujemy instalacje oczyszczania spalin. W ten sposób za pomocą przemysłowych instalacji energetycznych można również zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

W związku z rosnącą świadomością społeczeństwa o skażeniu środowiska, Unia Europejska wprowadza sukcesywnie obostrzenia co do jakości gazów odprowadzanych do środowiska. 

Biuro Inżynierskie IEC opracowało metodę oczyszczania spalin wraz z odzyskiem ciepła z kotłów węglowych (mocy 5…50MW).

 Spełnianie norm

Celem wprowadzonych zmian, w tym korekt obejmujących oczyszczanie spalin czy odzysk ciepła odpadowego, jest również dostosowanie działań do przepisów krajowych, a także regulacji międzynarodowych, w tym przede wszystkim norm ustalonych przez Unię Europejską. Wprowadzamy instalacje przemysłowe, dzięki którym dostosowanie się do aktualnych, a także zaplanowanych zmian nie będzie dla Państwa przedsiębiorstwa żadnym problemem.

Tabela warunków jakości spalin dla jednostek o mocy cieplnej 5 – 50 MW do 31 grudnia 2024 r. wg. Dz.U. 2018 poz. 680

Tabela warunków jakości spalin dla jednostek o mocy cieplnej 5 – 50 MW od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. Dz.U. 2018 poz. 680

Choose a language »