Zrobotyzowana stacja do paletyzacji

 

 

 

 

 

Stacja zrobotyzowana do paletyzacji Pro Pak 1.3 umożliwia paletyzację opakowań za pomocą robota współpracującego (Cobota) firmy Universal Robots model UR10.

Urządzenie jest stworzone do bezpiecznej pracy z operatorem i osobami znajdującymi się w okolicach stacji. Stacja do paletyzacji wyposażona jest w skanery bezpieczeństwa firmy Leuze, które za pomocą wyznaczonych stref monitorują przestrzeń wokół stacji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zalety stacji do paletyzacji:

 • zawsze dobrze poukładane opakowania,
 • praca niezależna od przerw i zmian,
 • poprawa zdrowia operatorów (brak konieczności schylania się)
 • oszczędność na wypłatach pracowniczych
 • zaangażowanie operatorów na innych stanowiskach,
 • mobilność i łatwy transport,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa,

Parametry stacji do paletyzacji

 • czas cyklu min 8 sek/szt
 • ciężar opakowań do 7 kg
 • możliwość ładowania na paletach EURO jaki i na paletach przemysłowych
 • wymaga dostępności sprężonego powietrza
 • przestrzeń robocza to 3,5×3,5m
 • bezpieczeństwo: skanery firmy Leuze
 • wysokość układania do 2 m, dzięki ruchomej kolumnie

Przykładny zastosowań

 • produkcja lekkich materiałów,
 • przepakowywanie (co-paking),
 • paletyzacja opakowań,
 • końcówki linii produkcyjnej zakończone paletyzacją,

Prezentacja w języku POLSKIM:

Presentation in ENGLISH:

Film prezentujący najnowszą wersję Stacji do Paletyzacji ProPak1.3

Film prezentujący wersję Stacji do Paletyzacji
ProPak1.1

Zastosowane komponenty automatyki

Sterowanie i wizualizacja

Sterownik:
1. Siemens S7-1200
2. Siemens S7-1500

Wizualizacja Panele:
1. Siemens TP700 Comfort
2. Siemens TP1200 Comfort

Rodzaj zastosowanego Robota

Robot współpracujący Cobot:

1. Universal Robots serii UR10
lub UR10e za dopłatą

Bezpieczeństwo

Skanery bezpieczeństwa:

1. Leuze serii RSL420 które można dostosować do warunków linii produkcyjnej (bezpieczna odległość od palety to ok 2m)

2. Przekaźniki programowalny Leuze

Rodzaje komunikacji

Występują trzy rodzaje komunikacji:
1. Sterownik – Robot -PROFINET

2. Sterownik – Skaner, kolumna -I/O Link

3. Zdalny dostęp GPRS

Komponenty automatyki

Stacja wyposażona jest w komponenty firmy:

1. Balluff
2. Siemens
3. Eaton
4. SMC
5. Joulin

Paletyzacja
ProPak1.3
Paletyzacja
ProPak1.3
Paletyzacja
ProPak1.3
Paletyzacja
ProPak1.3
Paletyzacja
ProPak1.3
Paletyzacja
ProPak1.3
Paletyzacja
Paletyzacja

Skonfiguruj swojego robota

Dobierz oprogramowanie odpowiednie do Twoich potrzeb

Pro Pak 1.4

v20

Pro Pak 1.4

v25

Pro Pak 1.4

v100

Zdecyduj którego robota chciałbyś na Swojej Stacji do Paletyzacji

UR10eW e-series

Zalety:

-czujnik siły
-lepszy procesor
-lepsze trajektorie ruchu
-Większa niezawodność

UR10W

Zalety:

-Niższa cena

Aby otrzymać więcej informacji zadzwoń do nas lub skontaktuj się za pomocą e-maila.

Nowości w wersji ProPak1.4

Nowe Możliwości układania

od 20 do 100 Referencji

50-200 pudełek na warstwie

od 30 do 50 Warstw na palecie

Ustaw referencje i wykorzystaj USB

Za pomocą portu USB istnieje możliwość przenoszenia referencji na inne maszyny, lub ich archiwizowanie.

Zwiększona wydajność

Poprawiono możliwości stacji poprzez zmianę sterownika i panela.

Sterownik od S7-1215 do S7-1515 Panel od 7' do 12'

ProPak1.4 wersja v20

Opcje paletyzacji ProPak1.4 wersja v20:

 • 20 referencji (rozszerzalne poprzez nośnik USB)
 • 50 pudelek na warstwie
 • 30 warstw na palecie
 • obsługa kopiowania programów przez USB
 • obsługa tylko jednego rozmiaru pudelka na palecie
 • opcja paletyzacji dwóch różnych produktów na paletach
 • opcja szukania palety dla palet o rożnych wysokościach
 • przygotowana do podłączenia skanera kodów kreskowych dla szybkich zmian referencji
 • do 4 różnych pobrań robota z podajnika
 • opcja automatycznego doboru optymalnego pobrania robota dla pudełka na palecie
 • kompatybilna z chwytakami mechanicznymi oraz ssawkowymi
 • obsługa przekładek międzywarstwowych
 • zintegrowany 7 calowy graficzny panel operatorski do konfiguracji palet
 • konieczność zapisywania punktów stałych trajektorii na robocie – wymagana podstawowa znajomość obsługi panelu cobota
 • maksymalna waga pudełka do 7 kilogramów (zależna od zastosowanego chwytaka oraz rozmiaru pudełka)
 • czas cyklu przy pełnej prędkości 8 – 10 sekund na pudełko
 • obsługa euro palet oraz palet przemysłowych
 • paletyzacja do wysokości max 2,3 metra (zależna od rozmiaru palety oraz pudełek)
 • możliwość pobierania z pochyłych podajników

Palletization Options for ProPak1.4 version V20:

 • 20 recipes (expandable by the USB drive)
 • 50 boxes per layer
 • 30 layers per pallet
 • USB drive backup handling
 • One box size per pallet
 • Possibility of palletizing two different products (one per pallet)
 • Option to determine the height of a pallet in case they differ
 • Possibility of integrating a barcode scanner for fast recipe switching
 • Up to 4 different pick-up poses
 • Option to automatically choose the optimal pre-defined pick-up pose for each box
 • Compatible with both suction and mechanical end effectors
 • Option to place slip sheets in-between layers
 • Integrated 7-inch touch panel for pallet configuration
 • Configuring static cobot waypoints – basic knowledge in using the cobot panel is required
 • Maximum box weight up to 7kg (depending on the used end effector and box size)
 • Cycle time at maximum speed of 8 – 10 seconds per box
 • Ready to use with Euro and Industrial size pallets
 • Palletizing up to 2.3 metres high (depending on the pallet and box sizes)
 • possibility to pick’s up from lean conveyors

ProPak1.4 wersja v25

Opcje paletyzacji ProPak1.4 wersja v25:

 • 25 referencji (rozszerzalne poprzez nośnik USB)
 • 50-200 pudelek na warstwie (ilość zależy od pobrań wielokrotnych)
 • 30 warstw na palecie
 • obsługa kopiowania programów przez USB
 • obsługa do 4 różnych rozmiarów pudełek na palecie – pobrania wielokrotne dla skomplikowanych konfiguracji pudełek na warstwach
 • opcja paletyzacji dwóch różnych produktów na paletach
 • opcja szukania palety dla palet o rożnych wysokościach
 • zintegrowany skaner kodów kreskowych dla szybkich zmian referencji
 • do 6 różnych pobrań robota z podajnika
 • opcja automatycznego doboru optymalnego pobrania robota dla pudełka na palecie
 • kompatybilna z chwytakami mechanicznymi oraz ssawkowymi
 • obsługa przekładek międzywarstwowych
 • maksymalna waga pudełka do 7 kilogramów (zależna od zastosowanego chwytaka oraz rozmiaru pudełka)
 • zintegrowany 7 calowy graficzny panel operatorski do konfiguracji palet
 • konieczność zapisywania punktów stałych trajektorii na robocie – wymagana podstawowa znajomość obsługi panelu cobota
 • czas cyklu przy pełnej prędkości 8 – 10 sekund na pudełko (odpowiednio krótszy dla pobrań wielokrotnych)
 • obsługa euro palet oraz palet przemysłowych
 • paletyzacja do wysokości max 2,3 metra (zależna od rozmiaru palety oraz pudełek)
 • możliwość pobierania z pochyłych podajników

Palletization Options for ProPak1.4 versionV25:

 • 25 recipes (expandable by the USB drive)
 • 50-200 boxes per layer (the amount depends on multiple pick up)
 • 30 layers per pallet
 • USB drive backup handling
 • Possibility of palletizing up to 4 different box sizes on each pallet – multi pick’s up
 • Possibility of palletizing two different products (one per pallet)
 • Option to determine the height of a pallet in case they differ
 • Integrated barcode scanner for fast recipe switching
 • Up to 6 different pick-up poses
 • Option to automatically choose the optimal pre-defined pick-up pose for each box
 • Compatible with both suction and mechanical end effectors
 • Option to place slip sheets in-between layers
 • Maximum box weight up to 7kg (depending on the used end effector and box size)
 • Integrated 7-inch touch panel for pallet configuration
 • Configuring static cobot waypoints – basic knowledge in using the cobot panel is required
 • Cycle time at maximum speed of 8 – 10 seconds per box
 • Ready to use with Euro and Industrial size pallets
 • Palletizing up to 2.3 metres high (depending on the pallet and box sizes)
 • possibility to pick’s up from lean conveyors

ProPak1.4 wersja v100

Opcje paletyzacji ProPak1.4 wersja v100:

 • 60, 75, 100 referencji (zależne od wybranej wersji PLC – dowolnie rozszerzalne poprzez nośnik USB)
 • 50-200 pudelek na warstwie (ilość zależy od pobrań wielokrotnych)
 • 50 warstw na palecie
 • obsługa kopiowania programów przez USB
 • obsługa do 4 różnych rozmiarów pudełek na palecie – pobrania wielokrotne dla skomplikowanych konfiguracji pudełek na warstwach
 • opcja paletyzacji dwóch różnych produktów na paletach
 • opcja szukania palety dla palet o rożnych wysokościach
 • zintegrowany skaner kodów kreskowych dla szybkich zmian referencji
 • do 6 różnych pobrań robota z podajnika
 • opcja automatycznego doboru optymalnego pobrania robota dla pudełka na palecie
 • kompatybilna z chwytakami mechanicznymi oraz ssawkowymi
 • obsługa przekładek międzywarstwowych
 • zintegrowany 12 calowy graficzny panel operatorski do konfiguracji palet
 • trajektoria robota konfigurowana bezpośrednio z graficznego panelu operatorskiego – nie jest wymagana podstawowa znajomość obsługi panelu cobota
 • smart kolumna świetlna IO-Link dla wizualizacji procesu
 • opcja depaletyzacji (w przygotowaniu)
 • maksymalna waga pudełka do 7 kilogramów (zależna od zastosowanego chwytaka oraz rozmiaru pudełka i wydajności linii)
 • czas cyklu przy pełnej prędkości 8 – 10 sekund na pudełko (odpowiednio krótszy dla pobrań wielokrotnych)
 • obsługa euro palet oraz palet przemysłowych
 • paletyzacja do wysokości max 2,3 metra (zależna od rozmiaru palety oraz pudełek
 • możliwość pobierania z pochyłych podajników
 • możliwość  rozbudowy  stacji  pod  wymagania  procesu  klienta (systemy wizyjne, dodatkowe czujniki, integracja programu stacji z linią produkcyjną itp.)

Palletization Options for ProPak1.4 version V100:

 • 60, 75, 100 recipes (depents from the selected PLC version – freely expandable by the USB drive)
 • 50-200 boxes per layer (the amount depends on multiple pick up)
 • 50 layers per pallet
 • USB drive backup handling
 • Possibility of palletizing up to 4 different box sizes on each pallet – multi pick’s up
 • Possibility of palletizing two different products (one per pallet)
 • Option to determine the height of a pallet in case they differ
 • Integrated barcode scanner for fast recipe switching
 • Up to 6 different pick-up poses
 • option to automatically choose the optimal pre-defined pick-up pose for each box
 • Compatible with both suction and mechanical end effectors
 • Option to place slip sheets in-between layers
 • Integrated 12-inch touch panel for pallet configuration
 • Cobot trajectories configured directly from the operator’s panel – no knowledge in using the cobot panel required
 • IO-Link SmartLight for process visualisation
 • Depalletizing function (work in progress)
 • Maximum box weight up to 7kg (depending on the used end effector and box size)
 • Cycle time at maximum speed of 8 – 10 seconds per box
 • Ready to use with Euro and Industrial size pallets
 • Palletizing up to 2.3 metres high (depending on the pallet and box sizes)
 • possibility to pick’s up from lean conveyors
 • option  to fit the station for client requirements (vision systems, additional sensors, program integration with production line)
Copyright 2019 © IT Engineering