Odzysk ciepła ze spalin kotła gazowego

Zakład Produkcji Etanolu "Goświnowice"

  • Instalacja wykonana dla kotłów 2x 30t/h pary
  • Całkowita redukcja potrzeb własnych (ok. 4t/h)
  • Znaczące obniżenie zużycia gazu ziemnego
  • Obniżenie emisji CO2
  • Podgrzew wody DEMI 20/60°C
  • Podgrzew kondensatu 60/105°C
  • Podgrzew powietrza do kotłów

Zysk

Obniżenie zużycia pary dzięki odzyskowi ciepła                                       4 [t/h pary]

Roczna oszczędność pary (przy pracy instalacji 8000h/rok)                  32 000 t pary

Koszt wyprodukowania 1tony pary z kotła gazowego (GZ-50)            105,00 [PLN/t pary]

Roczna oszczędność:

3 360 000,00 PLN/rok

Choose a language »