Instalacja Mokrego oczyszczania spalin wraz z odzyskiem energii cieplnej

Nutricia Zakłady Produkcyjne

Zalety instalacji:

  • Spełnienie norm środowiskowych
  • Odzysk ciepła
  • Redukcja pyłu <90%
  • Redukcja SO2<90%

Zestawienie istotnych parametrów instalacji:
Moc kotła                                      10 MW
T in spal.                                          130 ⁰C
T out spal.                                       50 ⁰C
T in woda obiegowa                     39 ⁰C
T out woda obiegowa                  49 ⁰C
Strumień wody obiegowej           26 m3/h
Moc odzyskana                            300 kW
Pył                                                 <100 (30)* mg/m3
SO2                                                <200* mg/m3
Zużycie wody                                6 m3/miesiąc
Zużycie NaOH 50%                       8 m3/miesiąc
Pobór energii elektrycznej          25 kW

Choose a language »