Wykonujemy:

  • modernizacje układów pompowych
  • modernizacje instalacji ciepłowniczych
  • budowa lub wymiana kotłów parowych oraz wodnych
  • budowa lub wymiana układów pomiarowych w tym: pomiary przepływu, ciśnienia, temperatury oraz parametrów fizykochemicznych płynów

Modernizacja układów pompowych:

Krosno

Budowa stacji redukcyjno-schładzającej:

3_1.95.1

Modernizacja stacji uzdatniania wody

Choose a language »